ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประเมินผลการดำเนินงานโครงการเชียงใหม่จังหวัดเกษตรปลอดภัย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประเมินผลการดำเนินงานโครงการเชียงใหม่จังหวัดเกษตรปลอดภัย
นักวิจัย : กิตตินุช ชุลิกาวิทย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กิตตินุช ชุลิกาวิทย์ . (2557). ประเมินผลการดำเนินงานโครงการเชียงใหม่จังหวัดเกษตรปลอดภัย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กิตตินุช ชุลิกาวิทย์ . 2557. "ประเมินผลการดำเนินงานโครงการเชียงใหม่จังหวัดเกษตรปลอดภัย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กิตตินุช ชุลิกาวิทย์ . "ประเมินผลการดำเนินงานโครงการเชียงใหม่จังหวัดเกษตรปลอดภัย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557. Print.
กิตตินุช ชุลิกาวิทย์ . ประเมินผลการดำเนินงานโครงการเชียงใหม่จังหวัดเกษตรปลอดภัย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2557.