ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสถียรภาพแบบคงทนของโครงข่ายร่างแหระบบ ประสาทเทียมแบบไม่แน่นอนและผสม (ไฮบริดจ์)

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เสถียรภาพแบบคงทนของโครงข่ายร่างแหระบบ ประสาทเทียมแบบไม่แน่นอนและผสม (ไฮบริดจ์)
นักวิจัย : เกรียงไกร ราชกิจ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : งบประมาณของหน่วยงาน
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เกรียงไกร ราชกิจ . (2557). เสถียรภาพแบบคงทนของโครงข่ายร่างแหระบบ ประสาทเทียมแบบไม่แน่นอนและผสม (ไฮบริดจ์).
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เกรียงไกร ราชกิจ . 2557. "เสถียรภาพแบบคงทนของโครงข่ายร่างแหระบบ ประสาทเทียมแบบไม่แน่นอนและผสม (ไฮบริดจ์)".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เกรียงไกร ราชกิจ . "เสถียรภาพแบบคงทนของโครงข่ายร่างแหระบบ ประสาทเทียมแบบไม่แน่นอนและผสม (ไฮบริดจ์)."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557. Print.
เกรียงไกร ราชกิจ . เสถียรภาพแบบคงทนของโครงข่ายร่างแหระบบ ประสาทเทียมแบบไม่แน่นอนและผสม (ไฮบริดจ์). กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2557.