ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดีเทอร์มินิสติด และนอนดีเทอร์มินิสติดไฮเปอร์สับสติติวชัน สำหรับระบบอัลจีเบรค

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ดีเทอร์มินิสติด และนอนดีเทอร์มินิสติดไฮเปอร์สับสติติวชัน สำหรับระบบอัลจีเบรค
นักวิจัย : จินตนา จูมวงษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : งบประมาณของหน่วยงาน
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จินตนา จูมวงษ์ . (2557). ดีเทอร์มินิสติด และนอนดีเทอร์มินิสติดไฮเปอร์สับสติติวชัน สำหรับระบบอัลจีเบรค.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จินตนา จูมวงษ์ . 2557. "ดีเทอร์มินิสติด และนอนดีเทอร์มินิสติดไฮเปอร์สับสติติวชัน สำหรับระบบอัลจีเบรค".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จินตนา จูมวงษ์ . "ดีเทอร์มินิสติด และนอนดีเทอร์มินิสติดไฮเปอร์สับสติติวชัน สำหรับระบบอัลจีเบรค."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557. Print.
จินตนา จูมวงษ์ . ดีเทอร์มินิสติด และนอนดีเทอร์มินิสติดไฮเปอร์สับสติติวชัน สำหรับระบบอัลจีเบรค. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2557.