ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเซ็นเซอร์ทางไฟฟ้าเคมีสำหรับตรวจวัดไอออนจำเพาะในแหล่งน้ำโดยใช้สารซูปราโมเลกุล

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเซ็นเซอร์ทางไฟฟ้าเคมีสำหรับตรวจวัดไอออนจำเพาะในแหล่งน้ำโดยใช้สารซูปราโมเลกุล
นักวิจัย : เพชรลดา กันทาดี
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : งบประมาณของหน่วยงาน
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เพชรลดา กันทาดี . (2557). การพัฒนาเซ็นเซอร์ทางไฟฟ้าเคมีสำหรับตรวจวัดไอออนจำเพาะในแหล่งน้ำโดยใช้สารซูปราโมเลกุล.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เพชรลดา กันทาดี . 2557. "การพัฒนาเซ็นเซอร์ทางไฟฟ้าเคมีสำหรับตรวจวัดไอออนจำเพาะในแหล่งน้ำโดยใช้สารซูปราโมเลกุล".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เพชรลดา กันทาดี . "การพัฒนาเซ็นเซอร์ทางไฟฟ้าเคมีสำหรับตรวจวัดไอออนจำเพาะในแหล่งน้ำโดยใช้สารซูปราโมเลกุล."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557. Print.
เพชรลดา กันทาดี . การพัฒนาเซ็นเซอร์ทางไฟฟ้าเคมีสำหรับตรวจวัดไอออนจำเพาะในแหล่งน้ำโดยใช้สารซูปราโมเลกุล. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2557.