ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสกัดน้ำมันปลาจากปลาหนังลูกผสม(ปลาเทโพXปลาสวาย)และการเพิ่มปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวสายยาว

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสกัดน้ำมันปลาจากปลาหนังลูกผสม(ปลาเทโพXปลาสวาย)และการเพิ่มปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวสายยาว
นักวิจัย : ฐิติพรรณ ฉิมสุข
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : งบประมาณของหน่วยงาน
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฐิติพรรณ ฉิมสุข . (2557). การสกัดน้ำมันปลาจากปลาหนังลูกผสม(ปลาเทโพXปลาสวาย)และการเพิ่มปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวสายยาว.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ฐิติพรรณ ฉิมสุข . 2557. "การสกัดน้ำมันปลาจากปลาหนังลูกผสม(ปลาเทโพXปลาสวาย)และการเพิ่มปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวสายยาว".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ฐิติพรรณ ฉิมสุข . "การสกัดน้ำมันปลาจากปลาหนังลูกผสม(ปลาเทโพXปลาสวาย)และการเพิ่มปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวสายยาว."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557. Print.
ฐิติพรรณ ฉิมสุข . การสกัดน้ำมันปลาจากปลาหนังลูกผสม(ปลาเทโพXปลาสวาย)และการเพิ่มปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวสายยาว. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2557.