ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่การขับเคลื่อนรูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน ศึกษาเฉพาะกรณี กลุ่มวิสาหกิจพืชผักอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่การขับเคลื่อนรูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน ศึกษาเฉพาะกรณี กลุ่มวิสาหกิจพืชผักอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : กังสดาล กนกหงษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กังสดาล กนกหงษ์ . (2557). การศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่การขับเคลื่อนรูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน ศึกษาเฉพาะกรณี กลุ่มวิสาหกิจพืชผักอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กังสดาล กนกหงษ์ . 2557. "การศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่การขับเคลื่อนรูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน ศึกษาเฉพาะกรณี กลุ่มวิสาหกิจพืชผักอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กังสดาล กนกหงษ์ . "การศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่การขับเคลื่อนรูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน ศึกษาเฉพาะกรณี กลุ่มวิสาหกิจพืชผักอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557. Print.
กังสดาล กนกหงษ์ . การศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่การขับเคลื่อนรูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน ศึกษาเฉพาะกรณี กลุ่มวิสาหกิจพืชผักอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2557.