ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับแก๊สที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้ฟิล์มวานาเดียมออกไซด์ที่เจือด้วยแพตทินัมจากการสังเคราะห์โดยวิธีไฮโดรเทอร์มอล

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับแก๊สที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้ฟิล์มวานาเดียมออกไซด์ที่เจือด้วยแพตทินัมจากการสังเคราะห์โดยวิธีไฮโดรเทอร์มอล
นักวิจัย : วิรันธชา เครือฟู
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิรันธชา เครือฟู . (2557). การเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับแก๊สที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้ฟิล์มวานาเดียมออกไซด์ที่เจือด้วยแพตทินัมจากการสังเคราะห์โดยวิธีไฮโดรเทอร์มอล.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิรันธชา เครือฟู . 2557. "การเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับแก๊สที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้ฟิล์มวานาเดียมออกไซด์ที่เจือด้วยแพตทินัมจากการสังเคราะห์โดยวิธีไฮโดรเทอร์มอล".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิรันธชา เครือฟู . "การเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับแก๊สที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้ฟิล์มวานาเดียมออกไซด์ที่เจือด้วยแพตทินัมจากการสังเคราะห์โดยวิธีไฮโดรเทอร์มอล."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557. Print.
วิรันธชา เครือฟู . การเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับแก๊สที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้ฟิล์มวานาเดียมออกไซด์ที่เจือด้วยแพตทินัมจากการสังเคราะห์โดยวิธีไฮโดรเทอร์มอล. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2557.