ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการบัญชี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการบัญชี
นักวิจัย : พรรณนภา เชื้อบาง , สิริเนตร วรรณจักร์ , วริศรา ดวงตาน้อย
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรรณนภา เชื้อบาง , สิริเนตร วรรณจักร์ , วริศรา ดวงตาน้อย . (2556). ความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการบัญชี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรรณนภา เชื้อบาง , สิริเนตร วรรณจักร์ , วริศรา ดวงตาน้อย . 2556. "ความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการบัญชี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรรณนภา เชื้อบาง , สิริเนตร วรรณจักร์ , วริศรา ดวงตาน้อย . "ความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการบัญชี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556. Print.
พรรณนภา เชื้อบาง , สิริเนตร วรรณจักร์ , วริศรา ดวงตาน้อย . ความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการบัญชี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2556.