ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการจัดการสื่อสารที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของชาวบ้าน ม.13 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการจัดการสื่อสารที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของชาวบ้าน ม.13 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
นักวิจัย : ธัญญา จันทร์ตรง , รดี ธนารักษ์ , อุษณีย์ มากประยูร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธัญญา จันทร์ตรง , รดี ธนารักษ์ , อุษณีย์ มากประยูร . (2553). รูปแบบการจัดการสื่อสารที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของชาวบ้าน ม.13 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธัญญา จันทร์ตรง , รดี ธนารักษ์ , อุษณีย์ มากประยูร . 2553. "รูปแบบการจัดการสื่อสารที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของชาวบ้าน ม.13 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธัญญา จันทร์ตรง , รดี ธนารักษ์ , อุษณีย์ มากประยูร . "รูปแบบการจัดการสื่อสารที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของชาวบ้าน ม.13 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
ธัญญา จันทร์ตรง , รดี ธนารักษ์ , อุษณีย์ มากประยูร . รูปแบบการจัดการสื่อสารที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของชาวบ้าน ม.13 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.