ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาผลของยาละลายเลือดชนิดหยดเข้าทางหลอดเลือดดำต่อการเกิดลิ่มเลือดขึ้นใหม่ในห้องหัวใจเอเตรียมซ้ายหลังหยุดยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับป่ระทานทางปาก ระยะ 48 ชั่วโมงแรกในผู้ป่วยลิ้นหัวใจไมตรัลตีบก่อนจะทำการขยายลิ้นหัวใจด้วยบอลลูน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลของยาละลายเลือดชนิดหยดเข้าทางหลอดเลือดดำต่อการเกิดลิ่มเลือดขึ้นใหม่ในห้องหัวใจเอเตรียมซ้ายหลังหยุดยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับป่ระทานทางปาก ระยะ 48 ชั่วโมงแรกในผู้ป่วยลิ้นหัวใจไมตรัลตีบก่อนจะทำการขยายลิ้นหัวใจด้วยบอลลูน
นักวิจัย : ทรงขวัญ ศิลารักษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทรงขวัญ ศิลารักษ์ . (2549). การศึกษาผลของยาละลายเลือดชนิดหยดเข้าทางหลอดเลือดดำต่อการเกิดลิ่มเลือดขึ้นใหม่ในห้องหัวใจเอเตรียมซ้ายหลังหยุดยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับป่ระทานทางปาก ระยะ 48 ชั่วโมงแรกในผู้ป่วยลิ้นหัวใจไมตรัลตีบก่อนจะทำการขยายลิ้นหัวใจด้วยบอลลูน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ทรงขวัญ ศิลารักษ์ . 2549. "การศึกษาผลของยาละลายเลือดชนิดหยดเข้าทางหลอดเลือดดำต่อการเกิดลิ่มเลือดขึ้นใหม่ในห้องหัวใจเอเตรียมซ้ายหลังหยุดยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับป่ระทานทางปาก ระยะ 48 ชั่วโมงแรกในผู้ป่วยลิ้นหัวใจไมตรัลตีบก่อนจะทำการขยายลิ้นหัวใจด้วยบอลลูน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ทรงขวัญ ศิลารักษ์ . "การศึกษาผลของยาละลายเลือดชนิดหยดเข้าทางหลอดเลือดดำต่อการเกิดลิ่มเลือดขึ้นใหม่ในห้องหัวใจเอเตรียมซ้ายหลังหยุดยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับป่ระทานทางปาก ระยะ 48 ชั่วโมงแรกในผู้ป่วยลิ้นหัวใจไมตรัลตีบก่อนจะทำการขยายลิ้นหัวใจด้วยบอลลูน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
ทรงขวัญ ศิลารักษ์ . การศึกษาผลของยาละลายเลือดชนิดหยดเข้าทางหลอดเลือดดำต่อการเกิดลิ่มเลือดขึ้นใหม่ในห้องหัวใจเอเตรียมซ้ายหลังหยุดยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับป่ระทานทางปาก ระยะ 48 ชั่วโมงแรกในผู้ป่วยลิ้นหัวใจไมตรัลตีบก่อนจะทำการขยายลิ้นหัวใจด้วยบอลลูน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.