ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาลำดับดีเอ็นเอและการแสดงออกของยีนในวิถีการผลิตวิตามินบีหกจากเชื้อแบคทีเรียชอบร้อนในประเทศไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาลำดับดีเอ็นเอและการแสดงออกของยีนในวิถีการผลิตวิตามินบีหกจากเชื้อแบคทีเรียชอบร้อนในประเทศไทย
นักวิจัย : ชิดชนก อนุตระกูลชัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชิดชนก อนุตระกูลชัย . (2552). การศึกษาลำดับดีเอ็นเอและการแสดงออกของยีนในวิถีการผลิตวิตามินบีหกจากเชื้อแบคทีเรียชอบร้อนในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชิดชนก อนุตระกูลชัย . 2552. "การศึกษาลำดับดีเอ็นเอและการแสดงออกของยีนในวิถีการผลิตวิตามินบีหกจากเชื้อแบคทีเรียชอบร้อนในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชิดชนก อนุตระกูลชัย . "การศึกษาลำดับดีเอ็นเอและการแสดงออกของยีนในวิถีการผลิตวิตามินบีหกจากเชื้อแบคทีเรียชอบร้อนในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
ชิดชนก อนุตระกูลชัย . การศึกษาลำดับดีเอ็นเอและการแสดงออกของยีนในวิถีการผลิตวิตามินบีหกจากเชื้อแบคทีเรียชอบร้อนในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.