ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การดัดแปรฟิล์มแอมโมนิโอเมธาคริเลตโคพอลิเมอร์โดยใช้แมกนีเซียมอะลูมินัมชิลิเคตและโซเดียวอัลจิเนต: การศึกษาคุณลักษณะทางเคมีฟิสิกส์และการใช้ประโยชน์สำหรับการเคลือบฟิล์มยาเม็ด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การดัดแปรฟิล์มแอมโมนิโอเมธาคริเลตโคพอลิเมอร์โดยใช้แมกนีเซียมอะลูมินัมชิลิเคตและโซเดียวอัลจิเนต: การศึกษาคุณลักษณะทางเคมีฟิสิกส์และการใช้ประโยชน์สำหรับการเคลือบฟิล์มยาเม็ด
นักวิจัย : ฐิติพร รองทอง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฐิติพร รองทอง . (2558). การดัดแปรฟิล์มแอมโมนิโอเมธาคริเลตโคพอลิเมอร์โดยใช้แมกนีเซียมอะลูมินัมชิลิเคตและโซเดียวอัลจิเนต: การศึกษาคุณลักษณะทางเคมีฟิสิกส์และการใช้ประโยชน์สำหรับการเคลือบฟิล์มยาเม็ด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ฐิติพร รองทอง . 2558. "การดัดแปรฟิล์มแอมโมนิโอเมธาคริเลตโคพอลิเมอร์โดยใช้แมกนีเซียมอะลูมินัมชิลิเคตและโซเดียวอัลจิเนต: การศึกษาคุณลักษณะทางเคมีฟิสิกส์และการใช้ประโยชน์สำหรับการเคลือบฟิล์มยาเม็ด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ฐิติพร รองทอง . "การดัดแปรฟิล์มแอมโมนิโอเมธาคริเลตโคพอลิเมอร์โดยใช้แมกนีเซียมอะลูมินัมชิลิเคตและโซเดียวอัลจิเนต: การศึกษาคุณลักษณะทางเคมีฟิสิกส์และการใช้ประโยชน์สำหรับการเคลือบฟิล์มยาเม็ด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558. Print.
ฐิติพร รองทอง . การดัดแปรฟิล์มแอมโมนิโอเมธาคริเลตโคพอลิเมอร์โดยใช้แมกนีเซียมอะลูมินัมชิลิเคตและโซเดียวอัลจิเนต: การศึกษาคุณลักษณะทางเคมีฟิสิกส์และการใช้ประโยชน์สำหรับการเคลือบฟิล์มยาเม็ด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2558.