ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของโครงการจูงมือลุงป้าไปหาหมอ ต่อนิสิตเภสัชศาสตร์ ในการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนของร้านยามหาวิทยาลัย สาขา 1

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของโครงการจูงมือลุงป้าไปหาหมอ ต่อนิสิตเภสัชศาสตร์ ในการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนของร้านยามหาวิทยาลัย สาขา 1
นักวิจัย : ธนพงศ์ ภูผาลี
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

http://khoon.msu.ac.th/fulltextman/fulltext2/full1/thanapong1432/titlepage.pdf 

บรรณานุกรม :
ธนพงศ์ ภูผาลี . (2554). ผลของโครงการจูงมือลุงป้าไปหาหมอ ต่อนิสิตเภสัชศาสตร์ ในการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนของร้านยามหาวิทยาลัย สาขา 1.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธนพงศ์ ภูผาลี . 2554. "ผลของโครงการจูงมือลุงป้าไปหาหมอ ต่อนิสิตเภสัชศาสตร์ ในการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนของร้านยามหาวิทยาลัย สาขา 1".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธนพงศ์ ภูผาลี . "ผลของโครงการจูงมือลุงป้าไปหาหมอ ต่อนิสิตเภสัชศาสตร์ ในการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนของร้านยามหาวิทยาลัย สาขา 1."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
ธนพงศ์ ภูผาลี . ผลของโครงการจูงมือลุงป้าไปหาหมอ ต่อนิสิตเภสัชศาสตร์ ในการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนของร้านยามหาวิทยาลัย สาขา 1. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.