ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแบบฝึกทักษะรายวิชาบัญชี 1 สำหรับนักศึกษาเอกบัญชีชั้นปีที่ 1 ( 4 ปี)

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแบบฝึกทักษะรายวิชาบัญชี 1 สำหรับนักศึกษาเอกบัญชีชั้นปีที่ 1 ( 4 ปี)
นักวิจัย : สิริเนตร วรรณจักร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สิริเนตร วรรณจักร์ . (2554). การพัฒนาแบบฝึกทักษะรายวิชาบัญชี 1 สำหรับนักศึกษาเอกบัญชีชั้นปีที่ 1 ( 4 ปี).
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สิริเนตร วรรณจักร์ . 2554. "การพัฒนาแบบฝึกทักษะรายวิชาบัญชี 1 สำหรับนักศึกษาเอกบัญชีชั้นปีที่ 1 ( 4 ปี)".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สิริเนตร วรรณจักร์ . "การพัฒนาแบบฝึกทักษะรายวิชาบัญชี 1 สำหรับนักศึกษาเอกบัญชีชั้นปีที่ 1 ( 4 ปี)."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
สิริเนตร วรรณจักร์ . การพัฒนาแบบฝึกทักษะรายวิชาบัญชี 1 สำหรับนักศึกษาเอกบัญชีชั้นปีที่ 1 ( 4 ปี). กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.