ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณลักษณะของบัณฑิตหลักสูตรนิเทศศาสตร์ที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2554

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณลักษณะของบัณฑิตหลักสูตรนิเทศศาสตร์ที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2554
นักวิจัย : จักภพ พานิช
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จักภพ พานิช . (2555). คุณลักษณะของบัณฑิตหลักสูตรนิเทศศาสตร์ที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2554.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จักภพ พานิช . 2555. "คุณลักษณะของบัณฑิตหลักสูตรนิเทศศาสตร์ที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2554".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จักภพ พานิช . "คุณลักษณะของบัณฑิตหลักสูตรนิเทศศาสตร์ที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2554."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555. Print.
จักภพ พานิช . คุณลักษณะของบัณฑิตหลักสูตรนิเทศศาสตร์ที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2554. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2555.