ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์พันธุกรรมฟาเลนนอฟซิสแนวใหม่เพื่อคัดเลือกลักษณะที่ต้องการโดยเทคนิคชีวโมเลกุล

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์พันธุกรรมฟาเลนนอฟซิสแนวใหม่เพื่อคัดเลือกลักษณะที่ต้องการโดยเทคนิคชีวโมเลกุล
นักวิจัย : อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ . (2556). การวิเคราะห์พันธุกรรมฟาเลนนอฟซิสแนวใหม่เพื่อคัดเลือกลักษณะที่ต้องการโดยเทคนิคชีวโมเลกุล.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ . 2556. "การวิเคราะห์พันธุกรรมฟาเลนนอฟซิสแนวใหม่เพื่อคัดเลือกลักษณะที่ต้องการโดยเทคนิคชีวโมเลกุล".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ . "การวิเคราะห์พันธุกรรมฟาเลนนอฟซิสแนวใหม่เพื่อคัดเลือกลักษณะที่ต้องการโดยเทคนิคชีวโมเลกุล."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556. Print.
อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ . การวิเคราะห์พันธุกรรมฟาเลนนอฟซิสแนวใหม่เพื่อคัดเลือกลักษณะที่ต้องการโดยเทคนิคชีวโมเลกุล. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2556.