ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแก้ปัญหาการสื่อสารระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนักศึกษา ด้วย Social network วิชา สธ 319 การเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานธุรกิจ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแก้ปัญหาการสื่อสารระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนักศึกษา ด้วย Social network วิชา สธ 319 การเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานธุรกิจ
นักวิจัย : วินัย บังคมเนตร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : เงินนอกงบประมาณของหน่วยงานภายใน
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วินัย บังคมเนตร . (2556). การแก้ปัญหาการสื่อสารระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนักศึกษา ด้วย Social network วิชา สธ 319 การเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานธุรกิจ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วินัย บังคมเนตร . 2556. "การแก้ปัญหาการสื่อสารระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนักศึกษา ด้วย Social network วิชา สธ 319 การเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานธุรกิจ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วินัย บังคมเนตร . "การแก้ปัญหาการสื่อสารระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนักศึกษา ด้วย Social network วิชา สธ 319 การเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานธุรกิจ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556. Print.
วินัย บังคมเนตร . การแก้ปัญหาการสื่อสารระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนักศึกษา ด้วย Social network วิชา สธ 319 การเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2556.