ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความรู้ความเข้าใจและการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนตามความต้องการของผู้นำท้องถิ่น อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความรู้ความเข้าใจและการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนตามความต้องการของผู้นำท้องถิ่น อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
นักวิจัย : กฤษดา พงษ์การัณยภาส
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : เงินนอกงบประมาณของหน่วยงานภายใน
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กฤษดา พงษ์การัณยภาส . (2556). ความรู้ความเข้าใจและการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนตามความต้องการของผู้นำท้องถิ่น อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กฤษดา พงษ์การัณยภาส . 2556. "ความรู้ความเข้าใจและการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนตามความต้องการของผู้นำท้องถิ่น อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กฤษดา พงษ์การัณยภาส . "ความรู้ความเข้าใจและการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนตามความต้องการของผู้นำท้องถิ่น อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556. Print.
กฤษดา พงษ์การัณยภาส . ความรู้ความเข้าใจและการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนตามความต้องการของผู้นำท้องถิ่น อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2556.