ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาวิธีการสกัดและวิเคราะห์ปริมาณน้ำมันและแกมมาโอรีซานอลในรำข้าวเหนียวสายพันธุ์แม่โจ้ 2 และสายพันธุ์แม่โจ้ 4 และสายพันธุ์แม่โจ้ 6

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาวิธีการสกัดและวิเคราะห์ปริมาณน้ำมันและแกมมาโอรีซานอลในรำข้าวเหนียวสายพันธุ์แม่โจ้ 2 และสายพันธุ์แม่โจ้ 4 และสายพันธุ์แม่โจ้ 6
นักวิจัย : อนรรฆอร ศรีไสยเพชร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อนรรฆอร ศรีไสยเพชร . (2556). การพัฒนาวิธีการสกัดและวิเคราะห์ปริมาณน้ำมันและแกมมาโอรีซานอลในรำข้าวเหนียวสายพันธุ์แม่โจ้ 2 และสายพันธุ์แม่โจ้ 4 และสายพันธุ์แม่โจ้ 6.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อนรรฆอร ศรีไสยเพชร . 2556. "การพัฒนาวิธีการสกัดและวิเคราะห์ปริมาณน้ำมันและแกมมาโอรีซานอลในรำข้าวเหนียวสายพันธุ์แม่โจ้ 2 และสายพันธุ์แม่โจ้ 4 และสายพันธุ์แม่โจ้ 6".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อนรรฆอร ศรีไสยเพชร . "การพัฒนาวิธีการสกัดและวิเคราะห์ปริมาณน้ำมันและแกมมาโอรีซานอลในรำข้าวเหนียวสายพันธุ์แม่โจ้ 2 และสายพันธุ์แม่โจ้ 4 และสายพันธุ์แม่โจ้ 6."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556. Print.
อนรรฆอร ศรีไสยเพชร . การพัฒนาวิธีการสกัดและวิเคราะห์ปริมาณน้ำมันและแกมมาโอรีซานอลในรำข้าวเหนียวสายพันธุ์แม่โจ้ 2 และสายพันธุ์แม่โจ้ 4 และสายพันธุ์แม่โจ้ 6. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2556.