ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิเคราะห์จุดสมดุลระหว่างพฤติกรรมและความพึงพอใจในสินค้าและบริการของนักท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมต่อศักยภาพของผู้ประกอบการท่องเที่ยวขนาดกลางและย่อมจังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิเคราะห์จุดสมดุลระหว่างพฤติกรรมและความพึงพอใจในสินค้าและบริการของนักท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมต่อศักยภาพของผู้ประกอบการท่องเที่ยวขนาดกลางและย่อมจังหวัดเชียงราย
นักวิจัย : รัชนีวรรณ คำตัน
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รัชนีวรรณ คำตัน . (2556). วิเคราะห์จุดสมดุลระหว่างพฤติกรรมและความพึงพอใจในสินค้าและบริการของนักท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมต่อศักยภาพของผู้ประกอบการท่องเที่ยวขนาดกลางและย่อมจังหวัดเชียงราย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
รัชนีวรรณ คำตัน . 2556. "วิเคราะห์จุดสมดุลระหว่างพฤติกรรมและความพึงพอใจในสินค้าและบริการของนักท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมต่อศักยภาพของผู้ประกอบการท่องเที่ยวขนาดกลางและย่อมจังหวัดเชียงราย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
รัชนีวรรณ คำตัน . "วิเคราะห์จุดสมดุลระหว่างพฤติกรรมและความพึงพอใจในสินค้าและบริการของนักท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมต่อศักยภาพของผู้ประกอบการท่องเที่ยวขนาดกลางและย่อมจังหวัดเชียงราย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556. Print.
รัชนีวรรณ คำตัน . วิเคราะห์จุดสมดุลระหว่างพฤติกรรมและความพึงพอใจในสินค้าและบริการของนักท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมต่อศักยภาพของผู้ประกอบการท่องเที่ยวขนาดกลางและย่อมจังหวัดเชียงราย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2556.