ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วโดยใช้ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันร่วมกับพลังงานอัลตราโซนิก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วโดยใช้ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันร่วมกับพลังงานอัลตราโซนิก
นักวิจัย : จักรกฤช ศรีละออ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : ~
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จักรกฤช ศรีละออ . (2553). การเตรียมไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วโดยใช้ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันร่วมกับพลังงานอัลตราโซนิก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จักรกฤช ศรีละออ . 2553. "การเตรียมไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วโดยใช้ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันร่วมกับพลังงานอัลตราโซนิก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จักรกฤช ศรีละออ . "การเตรียมไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วโดยใช้ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันร่วมกับพลังงานอัลตราโซนิก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
จักรกฤช ศรีละออ . การเตรียมไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วโดยใช้ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันร่วมกับพลังงานอัลตราโซนิก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.