ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการสร้างความเข้มแข็งของสถานีวิทยุชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการสร้างความเข้มแข็งของสถานีวิทยุชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง
นักวิจัย : จักภพ พานิช , รดี ธนารักษ์ , อุษณีย์ มากประยูร , ศิริกาญจน์ ธรรมยัติวงศ์ , พลอยชมพู เชาวนปรีชา , ธัญญา จันทร์ตรง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จักภพ พานิช , รดี ธนารักษ์ , อุษณีย์ มากประยูร , ศิริกาญจน์ ธรรมยัติวงศ์ , พลอยชมพู เชาวนปรีชา , ธัญญา จันทร์ตรง . (2554). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการสร้างความเข้มแข็งของสถานีวิทยุชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จักภพ พานิช , รดี ธนารักษ์ , อุษณีย์ มากประยูร , ศิริกาญจน์ ธรรมยัติวงศ์ , พลอยชมพู เชาวนปรีชา , ธัญญา จันทร์ตรง . 2554. "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการสร้างความเข้มแข็งของสถานีวิทยุชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จักภพ พานิช , รดี ธนารักษ์ , อุษณีย์ มากประยูร , ศิริกาญจน์ ธรรมยัติวงศ์ , พลอยชมพู เชาวนปรีชา , ธัญญา จันทร์ตรง . "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการสร้างความเข้มแข็งของสถานีวิทยุชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
จักภพ พานิช , รดี ธนารักษ์ , อุษณีย์ มากประยูร , ศิริกาญจน์ ธรรมยัติวงศ์ , พลอยชมพู เชาวนปรีชา , ธัญญา จันทร์ตรง . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการสร้างความเข้มแข็งของสถานีวิทยุชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.