ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำกลับโลหะเงินจากน้ำยาล้างฟิล์มเอ็กซ์เรย์ด้วยวิธีทางไฟฟ้าเคมีโดยใช้กระแสไฟฟ้าความหนาแน่นสูงและการหมุนต่อเนื่องของผิวสัมผัสที่ขั้วลบ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำกลับโลหะเงินจากน้ำยาล้างฟิล์มเอ็กซ์เรย์ด้วยวิธีทางไฟฟ้าเคมีโดยใช้กระแสไฟฟ้าความหนาแน่นสูงและการหมุนต่อเนื่องของผิวสัมผัสที่ขั้วลบ
นักวิจัย : สุมล นิลรัตน์นิศากร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุมล นิลรัตน์นิศากร . (). การนำกลับโลหะเงินจากน้ำยาล้างฟิล์มเอ็กซ์เรย์ด้วยวิธีทางไฟฟ้าเคมีโดยใช้กระแสไฟฟ้าความหนาแน่นสูงและการหมุนต่อเนื่องของผิวสัมผัสที่ขั้วลบ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุมล นิลรัตน์นิศากร . . "การนำกลับโลหะเงินจากน้ำยาล้างฟิล์มเอ็กซ์เรย์ด้วยวิธีทางไฟฟ้าเคมีโดยใช้กระแสไฟฟ้าความหนาแน่นสูงและการหมุนต่อเนื่องของผิวสัมผัสที่ขั้วลบ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุมล นิลรัตน์นิศากร . "การนำกลับโลหะเงินจากน้ำยาล้างฟิล์มเอ็กซ์เรย์ด้วยวิธีทางไฟฟ้าเคมีโดยใช้กระแสไฟฟ้าความหนาแน่นสูงและการหมุนต่อเนื่องของผิวสัมผัสที่ขั้วลบ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
สุมล นิลรัตน์นิศากร . การนำกลับโลหะเงินจากน้ำยาล้างฟิล์มเอ็กซ์เรย์ด้วยวิธีทางไฟฟ้าเคมีโดยใช้กระแสไฟฟ้าความหนาแน่นสูงและการหมุนต่อเนื่องของผิวสัมผัสที่ขั้วลบ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .