ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ปลาร้าผง เพื่อขยายช่องทางการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านแหลมคุณก้าวหน้า ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ปลาร้าผง เพื่อขยายช่องทางการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านแหลมคุณก้าวหน้า ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
นักวิจัย : จักรพันธ์ ศรีสวัสดิ์ , ศรีไพร สกุลพันธ์ , ธิดารัตน์ เหมือนเดชา , สุภัญชลี อ้นไชยะ , กัลยรัตน์ คำพรม
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จักรพันธ์ ศรีสวัสดิ์ , ศรีไพร สกุลพันธ์ , ธิดารัตน์ เหมือนเดชา , สุภัญชลี อ้นไชยะ , กัลยรัตน์ คำพรม . (2554). การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ปลาร้าผง เพื่อขยายช่องทางการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านแหลมคุณก้าวหน้า ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จักรพันธ์ ศรีสวัสดิ์ , ศรีไพร สกุลพันธ์ , ธิดารัตน์ เหมือนเดชา , สุภัญชลี อ้นไชยะ , กัลยรัตน์ คำพรม . 2554. "การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ปลาร้าผง เพื่อขยายช่องทางการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านแหลมคุณก้าวหน้า ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จักรพันธ์ ศรีสวัสดิ์ , ศรีไพร สกุลพันธ์ , ธิดารัตน์ เหมือนเดชา , สุภัญชลี อ้นไชยะ , กัลยรัตน์ คำพรม . "การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ปลาร้าผง เพื่อขยายช่องทางการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านแหลมคุณก้าวหน้า ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
จักรพันธ์ ศรีสวัสดิ์ , ศรีไพร สกุลพันธ์ , ธิดารัตน์ เหมือนเดชา , สุภัญชลี อ้นไชยะ , กัลยรัตน์ คำพรม . การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ปลาร้าผง เพื่อขยายช่องทางการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านแหลมคุณก้าวหน้า ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.