ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงคุณภาพด้านกลิ่น การละลายและการยอมรับของครีมเทียมผงจากน้ำมันรำข้าวในระดับ Pilot Scale

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงคุณภาพด้านกลิ่น การละลายและการยอมรับของครีมเทียมผงจากน้ำมันรำข้าวในระดับ Pilot Scale
นักวิจัย : เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ , เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์
คำค้น : น้ำมันรำข้าว
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ , เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ . (2557). การปรับปรุงคุณภาพด้านกลิ่น การละลายและการยอมรับของครีมเทียมผงจากน้ำมันรำข้าวในระดับ Pilot Scale.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ , เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ . 2557. "การปรับปรุงคุณภาพด้านกลิ่น การละลายและการยอมรับของครีมเทียมผงจากน้ำมันรำข้าวในระดับ Pilot Scale".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ , เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ . "การปรับปรุงคุณภาพด้านกลิ่น การละลายและการยอมรับของครีมเทียมผงจากน้ำมันรำข้าวในระดับ Pilot Scale."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557. Print.
เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ , เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ . การปรับปรุงคุณภาพด้านกลิ่น การละลายและการยอมรับของครีมเทียมผงจากน้ำมันรำข้าวในระดับ Pilot Scale. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2557.