ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกำจัดโลหะหนักจากสารละลายโดยใช้พอลิอะไครลามิโด ซัลโฟนิก แอซิด-กร๊าฟ-ยางธรรมชาติ (ระยะที่ 2)

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกำจัดโลหะหนักจากสารละลายโดยใช้พอลิอะไครลามิโด ซัลโฟนิก แอซิด-กร๊าฟ-ยางธรรมชาติ (ระยะที่ 2)
นักวิจัย : ช.วยากรณ์ เพ็ชญไพศิษฏ์ , ช.วยากรณ์ เพ็ชญไพศิษฏ์
คำค้น : การกำจัดโลหะหนัก
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ช.วยากรณ์ เพ็ชญไพศิษฏ์ , ช.วยากรณ์ เพ็ชญไพศิษฏ์ . (2557). การกำจัดโลหะหนักจากสารละลายโดยใช้พอลิอะไครลามิโด ซัลโฟนิก แอซิด-กร๊าฟ-ยางธรรมชาติ (ระยะที่ 2).
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ช.วยากรณ์ เพ็ชญไพศิษฏ์ , ช.วยากรณ์ เพ็ชญไพศิษฏ์ . 2557. "การกำจัดโลหะหนักจากสารละลายโดยใช้พอลิอะไครลามิโด ซัลโฟนิก แอซิด-กร๊าฟ-ยางธรรมชาติ (ระยะที่ 2)".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ช.วยากรณ์ เพ็ชญไพศิษฏ์ , ช.วยากรณ์ เพ็ชญไพศิษฏ์ . "การกำจัดโลหะหนักจากสารละลายโดยใช้พอลิอะไครลามิโด ซัลโฟนิก แอซิด-กร๊าฟ-ยางธรรมชาติ (ระยะที่ 2)."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557. Print.
ช.วยากรณ์ เพ็ชญไพศิษฏ์ , ช.วยากรณ์ เพ็ชญไพศิษฏ์ . การกำจัดโลหะหนักจากสารละลายโดยใช้พอลิอะไครลามิโด ซัลโฟนิก แอซิด-กร๊าฟ-ยางธรรมชาติ (ระยะที่ 2). กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2557.