ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การควบคุมพฤติกรรมการเปลี่ยนสีและสมบัติการเรืองแสงของพอลิไดอะเซทติลีนแอสเซมบลี: อิทธิพลของการจัดเรียงตัวสายโซ่ สารเติมแต่งพอลิเมอร์ อนุภาคนาโนคอนจูเกตพอลิเมอร์ และไอออนยูโรเปียม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การควบคุมพฤติกรรมการเปลี่ยนสีและสมบัติการเรืองแสงของพอลิไดอะเซทติลีนแอสเซมบลี: อิทธิพลของการจัดเรียงตัวสายโซ่ สารเติมแต่งพอลิเมอร์ อนุภาคนาโนคอนจูเกตพอลิเมอร์ และไอออนยูโรเปียม
นักวิจัย : รักชาติ ไตรผล , รักชาติ ไตรผล
คำค้น : พอลิไดอะเซทติลีนแอสเซมบลี
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รักชาติ ไตรผล , รักชาติ ไตรผล . (2557). การควบคุมพฤติกรรมการเปลี่ยนสีและสมบัติการเรืองแสงของพอลิไดอะเซทติลีนแอสเซมบลี: อิทธิพลของการจัดเรียงตัวสายโซ่ สารเติมแต่งพอลิเมอร์ อนุภาคนาโนคอนจูเกตพอลิเมอร์ และไอออนยูโรเปียม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
รักชาติ ไตรผล , รักชาติ ไตรผล . 2557. "การควบคุมพฤติกรรมการเปลี่ยนสีและสมบัติการเรืองแสงของพอลิไดอะเซทติลีนแอสเซมบลี: อิทธิพลของการจัดเรียงตัวสายโซ่ สารเติมแต่งพอลิเมอร์ อนุภาคนาโนคอนจูเกตพอลิเมอร์ และไอออนยูโรเปียม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
รักชาติ ไตรผล , รักชาติ ไตรผล . "การควบคุมพฤติกรรมการเปลี่ยนสีและสมบัติการเรืองแสงของพอลิไดอะเซทติลีนแอสเซมบลี: อิทธิพลของการจัดเรียงตัวสายโซ่ สารเติมแต่งพอลิเมอร์ อนุภาคนาโนคอนจูเกตพอลิเมอร์ และไอออนยูโรเปียม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557. Print.
รักชาติ ไตรผล , รักชาติ ไตรผล . การควบคุมพฤติกรรมการเปลี่ยนสีและสมบัติการเรืองแสงของพอลิไดอะเซทติลีนแอสเซมบลี: อิทธิพลของการจัดเรียงตัวสายโซ่ สารเติมแต่งพอลิเมอร์ อนุภาคนาโนคอนจูเกตพอลิเมอร์ และไอออนยูโรเปียม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2557.