ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาสูตรตำรับ ทดสอบประสิทธิภาพ ทดสอบความเป็นพิษ และสำรวจการยอมรับของเกษตรกรที่มีต่อผลิตภัณฑ์ไรโซแบคทีเรียเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาสูตรตำรับ ทดสอบประสิทธิภาพ ทดสอบความเป็นพิษ และสำรวจการยอมรับของเกษตรกรที่มีต่อผลิตภัณฑ์ไรโซแบคทีเรียเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
นักวิจัย : กัญชลี เจติยานนท์ , กัญชลี เจติยานนท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กัญชลี เจติยานนท์ , กัญชลี เจติยานนท์ . (2557). การพัฒนาสูตรตำรับ ทดสอบประสิทธิภาพ ทดสอบความเป็นพิษ และสำรวจการยอมรับของเกษตรกรที่มีต่อผลิตภัณฑ์ไรโซแบคทีเรียเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กัญชลี เจติยานนท์ , กัญชลี เจติยานนท์ . 2557. "การพัฒนาสูตรตำรับ ทดสอบประสิทธิภาพ ทดสอบความเป็นพิษ และสำรวจการยอมรับของเกษตรกรที่มีต่อผลิตภัณฑ์ไรโซแบคทีเรียเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กัญชลี เจติยานนท์ , กัญชลี เจติยานนท์ . "การพัฒนาสูตรตำรับ ทดสอบประสิทธิภาพ ทดสอบความเป็นพิษ และสำรวจการยอมรับของเกษตรกรที่มีต่อผลิตภัณฑ์ไรโซแบคทีเรียเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557. Print.
กัญชลี เจติยานนท์ , กัญชลี เจติยานนท์ . การพัฒนาสูตรตำรับ ทดสอบประสิทธิภาพ ทดสอบความเป็นพิษ และสำรวจการยอมรับของเกษตรกรที่มีต่อผลิตภัณฑ์ไรโซแบคทีเรียเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2557.