ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้สารสกัดพืชสมุนไพรสำหรับฆ่าเชื้อในอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพันธุ์กล้วยเพื่อลดต้นทุนในการผลิต

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้สารสกัดพืชสมุนไพรสำหรับฆ่าเชื้อในอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพันธุ์กล้วยเพื่อลดต้นทุนในการผลิต
นักวิจัย : สิริลักษณ์ ชัยจำรัส , สิริลักษณ์ ชัยจำรัส
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สิริลักษณ์ ชัยจำรัส , สิริลักษณ์ ชัยจำรัส . (2557). การใช้สารสกัดพืชสมุนไพรสำหรับฆ่าเชื้อในอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพันธุ์กล้วยเพื่อลดต้นทุนในการผลิต.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สิริลักษณ์ ชัยจำรัส , สิริลักษณ์ ชัยจำรัส . 2557. "การใช้สารสกัดพืชสมุนไพรสำหรับฆ่าเชื้อในอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพันธุ์กล้วยเพื่อลดต้นทุนในการผลิต".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สิริลักษณ์ ชัยจำรัส , สิริลักษณ์ ชัยจำรัส . "การใช้สารสกัดพืชสมุนไพรสำหรับฆ่าเชื้อในอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพันธุ์กล้วยเพื่อลดต้นทุนในการผลิต."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557. Print.
สิริลักษณ์ ชัยจำรัส , สิริลักษณ์ ชัยจำรัส . การใช้สารสกัดพืชสมุนไพรสำหรับฆ่าเชื้อในอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพันธุ์กล้วยเพื่อลดต้นทุนในการผลิต. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2557.