ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปรับปรุงไบโอเซนเซอร์ด้วยโลหะออกไซด์และทองอนุภาคนาโนสำหรับติดตามเอทานอลและกลูโคสในขบวนการหมักไวน์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปรับปรุงไบโอเซนเซอร์ด้วยโลหะออกไซด์และทองอนุภาคนาโนสำหรับติดตามเอทานอลและกลูโคสในขบวนการหมักไวน์
นักวิจัย : อัญชลี สำเภา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : สกอ.
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อัญชลี สำเภา . (2556). ปรับปรุงไบโอเซนเซอร์ด้วยโลหะออกไซด์และทองอนุภาคนาโนสำหรับติดตามเอทานอลและกลูโคสในขบวนการหมักไวน์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อัญชลี สำเภา . 2556. "ปรับปรุงไบโอเซนเซอร์ด้วยโลหะออกไซด์และทองอนุภาคนาโนสำหรับติดตามเอทานอลและกลูโคสในขบวนการหมักไวน์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อัญชลี สำเภา . "ปรับปรุงไบโอเซนเซอร์ด้วยโลหะออกไซด์และทองอนุภาคนาโนสำหรับติดตามเอทานอลและกลูโคสในขบวนการหมักไวน์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556. Print.
อัญชลี สำเภา . ปรับปรุงไบโอเซนเซอร์ด้วยโลหะออกไซด์และทองอนุภาคนาโนสำหรับติดตามเอทานอลและกลูโคสในขบวนการหมักไวน์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2556.