ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

"การประดิษฐ์และการศึกษาคุณสมบัติบ่งชี้ของเซลล์แสงอาทิตย์ TiO2 โครงผลึก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : "การประดิษฐ์และการศึกษาคุณสมบัติบ่งชี้ของเซลล์แสงอาทิตย์ TiO2 โครงผลึก
นักวิจัย : สุรศักดิ์ แสนทวีสุข
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุรศักดิ์ แสนทวีสุข . (2553). "การประดิษฐ์และการศึกษาคุณสมบัติบ่งชี้ของเซลล์แสงอาทิตย์ TiO2 โครงผลึก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุรศักดิ์ แสนทวีสุข . 2553. ""การประดิษฐ์และการศึกษาคุณสมบัติบ่งชี้ของเซลล์แสงอาทิตย์ TiO2 โครงผลึก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุรศักดิ์ แสนทวีสุข . ""การประดิษฐ์และการศึกษาคุณสมบัติบ่งชี้ของเซลล์แสงอาทิตย์ TiO2 โครงผลึก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
สุรศักดิ์ แสนทวีสุข . "การประดิษฐ์และการศึกษาคุณสมบัติบ่งชี้ของเซลล์แสงอาทิตย์ TiO2 โครงผลึก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.