ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยเปรียบเทียบโครงสร้างธรณีวิทยาแปรสัณฐานและวิวัฒนาการของสภาพธรณีวิทยาบริเวณแนวคดโค้งเลย-เพชรบูรณ์ และแนวเทือกเขาเจียงเช็ง-โมเจียง (ยูนาน) (ปีที่ 1)

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยเปรียบเทียบโครงสร้างธรณีวิทยาแปรสัณฐานและวิวัฒนาการของสภาพธรณีวิทยาบริเวณแนวคดโค้งเลย-เพชรบูรณ์ และแนวเทือกเขาเจียงเช็ง-โมเจียง (ยูนาน) (ปีที่ 1)
นักวิจัย : จงพันธ์ จงลักษมณี
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : ทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศไทย-จีน)
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จงพันธ์ จงลักษมณี . (2551). การวิจัยเปรียบเทียบโครงสร้างธรณีวิทยาแปรสัณฐานและวิวัฒนาการของสภาพธรณีวิทยาบริเวณแนวคดโค้งเลย-เพชรบูรณ์ และแนวเทือกเขาเจียงเช็ง-โมเจียง (ยูนาน) (ปีที่ 1).
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จงพันธ์ จงลักษมณี . 2551. "การวิจัยเปรียบเทียบโครงสร้างธรณีวิทยาแปรสัณฐานและวิวัฒนาการของสภาพธรณีวิทยาบริเวณแนวคดโค้งเลย-เพชรบูรณ์ และแนวเทือกเขาเจียงเช็ง-โมเจียง (ยูนาน) (ปีที่ 1)".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จงพันธ์ จงลักษมณี . "การวิจัยเปรียบเทียบโครงสร้างธรณีวิทยาแปรสัณฐานและวิวัฒนาการของสภาพธรณีวิทยาบริเวณแนวคดโค้งเลย-เพชรบูรณ์ และแนวเทือกเขาเจียงเช็ง-โมเจียง (ยูนาน) (ปีที่ 1)."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
จงพันธ์ จงลักษมณี . การวิจัยเปรียบเทียบโครงสร้างธรณีวิทยาแปรสัณฐานและวิวัฒนาการของสภาพธรณีวิทยาบริเวณแนวคดโค้งเลย-เพชรบูรณ์ และแนวเทือกเขาเจียงเช็ง-โมเจียง (ยูนาน) (ปีที่ 1). กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.