ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาฉนวนความร้อนจากผักตบชวาเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาฉนวนความร้อนจากผักตบชวาเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
นักวิจัย : รัชนีวรรณ เจริญวัฒน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รัชนีวรรณ เจริญวัฒน์ . (2555). การพัฒนาฉนวนความร้อนจากผักตบชวาเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
รัชนีวรรณ เจริญวัฒน์ . 2555. "การพัฒนาฉนวนความร้อนจากผักตบชวาเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
รัชนีวรรณ เจริญวัฒน์ . "การพัฒนาฉนวนความร้อนจากผักตบชวาเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555. Print.
รัชนีวรรณ เจริญวัฒน์ . การพัฒนาฉนวนความร้อนจากผักตบชวาเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2555.