ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการไฮเดรตในเซลล์เชื้อเพลิง PEM โดยวิธีทางทฤษฎี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการไฮเดรตในเซลล์เชื้อเพลิง PEM โดยวิธีทางทฤษฎี
นักวิจัย : กฤษณะ สาคริก
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : ทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (ทุนวุฒิเมธีวิจัย สกว.)
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กฤษณะ สาคริก . (2549). การศึกษาการไฮเดรตในเซลล์เชื้อเพลิง PEM โดยวิธีทางทฤษฎี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กฤษณะ สาคริก . 2549. "การศึกษาการไฮเดรตในเซลล์เชื้อเพลิง PEM โดยวิธีทางทฤษฎี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กฤษณะ สาคริก . "การศึกษาการไฮเดรตในเซลล์เชื้อเพลิง PEM โดยวิธีทางทฤษฎี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
กฤษณะ สาคริก . การศึกษาการไฮเดรตในเซลล์เชื้อเพลิง PEM โดยวิธีทางทฤษฎี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.