ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษากลุ่มโมเลกุลในสารละลายโดยวิธีทฤษฎี: เมทานอล, ฟีนอล, กรดอะซีติก และกรดเบนโซอิก เป็นตัวอย่าง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษากลุ่มโมเลกุลในสารละลายโดยวิธีทฤษฎี: เมทานอล, ฟีนอล, กรดอะซีติก และกรดเบนโซอิก เป็นตัวอย่าง
นักวิจัย : กฤษณะ สาคริก
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : ทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (RGJ) (โครงการทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก) นักศึกษาที่ได้รับทุน นางสาวเสริมศิริ ไชยวงศ์วัฒนะ
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กฤษณะ สาคริก . (2552). การศึกษากลุ่มโมเลกุลในสารละลายโดยวิธีทฤษฎี: เมทานอล, ฟีนอล, กรดอะซีติก และกรดเบนโซอิก เป็นตัวอย่าง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กฤษณะ สาคริก . 2552. "การศึกษากลุ่มโมเลกุลในสารละลายโดยวิธีทฤษฎี: เมทานอล, ฟีนอล, กรดอะซีติก และกรดเบนโซอิก เป็นตัวอย่าง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กฤษณะ สาคริก . "การศึกษากลุ่มโมเลกุลในสารละลายโดยวิธีทฤษฎี: เมทานอล, ฟีนอล, กรดอะซีติก และกรดเบนโซอิก เป็นตัวอย่าง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
กฤษณะ สาคริก . การศึกษากลุ่มโมเลกุลในสารละลายโดยวิธีทฤษฎี: เมทานอล, ฟีนอล, กรดอะซีติก และกรดเบนโซอิก เป็นตัวอย่าง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.