ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชีววิทยาของปลาชนิดหลักสองชนิด รูปแบบการจัดกลุ่มของปลาและหุ่นจำลอง ทางคณิตศาสตร์ในลุ่มน้ำเขตร้อน : กรณีศึกษาลุ่มน้ำปิง ประเทศไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ชีววิทยาของปลาชนิดหลักสองชนิด รูปแบบการจัดกลุ่มของปลาและหุ่นจำลอง ทางคณิตศาสตร์ในลุ่มน้ำเขตร้อน : กรณีศึกษาลุ่มน้ำปิง ประเทศไทย
นักวิจัย : อภินันท สุวรรณรักษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อภินันท สุวรรณรักษ์ . (2554). ชีววิทยาของปลาชนิดหลักสองชนิด รูปแบบการจัดกลุ่มของปลาและหุ่นจำลอง ทางคณิตศาสตร์ในลุ่มน้ำเขตร้อน : กรณีศึกษาลุ่มน้ำปิง ประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อภินันท สุวรรณรักษ์ . 2554. "ชีววิทยาของปลาชนิดหลักสองชนิด รูปแบบการจัดกลุ่มของปลาและหุ่นจำลอง ทางคณิตศาสตร์ในลุ่มน้ำเขตร้อน : กรณีศึกษาลุ่มน้ำปิง ประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อภินันท สุวรรณรักษ์ . "ชีววิทยาของปลาชนิดหลักสองชนิด รูปแบบการจัดกลุ่มของปลาและหุ่นจำลอง ทางคณิตศาสตร์ในลุ่มน้ำเขตร้อน : กรณีศึกษาลุ่มน้ำปิง ประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
อภินันท สุวรรณรักษ์ . ชีววิทยาของปลาชนิดหลักสองชนิด รูปแบบการจัดกลุ่มของปลาและหุ่นจำลอง ทางคณิตศาสตร์ในลุ่มน้ำเขตร้อน : กรณีศึกษาลุ่มน้ำปิง ประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.