ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินการปล่อยมลพิษและการสึกหรอของเครื่องยนต์ในสภาวะใช้งานโดยใช้น้ำมันผสมดีเซลชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินการปล่อยมลพิษและการสึกหรอของเครื่องยนต์ในสภาวะใช้งานโดยใช้น้ำมันผสมดีเซลชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง
นักวิจัย : นคร ทิพยาวงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นคร ทิพยาวงศ์ . (2545). การประเมินการปล่อยมลพิษและการสึกหรอของเครื่องยนต์ในสภาวะใช้งานโดยใช้น้ำมันผสมดีเซลชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นคร ทิพยาวงศ์ . 2545. "การประเมินการปล่อยมลพิษและการสึกหรอของเครื่องยนต์ในสภาวะใช้งานโดยใช้น้ำมันผสมดีเซลชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นคร ทิพยาวงศ์ . "การประเมินการปล่อยมลพิษและการสึกหรอของเครื่องยนต์ในสภาวะใช้งานโดยใช้น้ำมันผสมดีเซลชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2545. Print.
นคร ทิพยาวงศ์ . การประเมินการปล่อยมลพิษและการสึกหรอของเครื่องยนต์ในสภาวะใช้งานโดยใช้น้ำมันผสมดีเซลชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2545.