ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำมันผสมดีเซล-น้ำมันพืชดิบสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กที่ใช้เป็นเครื่องปั่นไฟฟ้า

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำมันผสมดีเซล-น้ำมันพืชดิบสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กที่ใช้เป็นเครื่องปั่นไฟฟ้า
นักวิจัย : นคร ทิพยาวงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นคร ทิพยาวงศ์ . (2556). การกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำมันผสมดีเซล-น้ำมันพืชดิบสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กที่ใช้เป็นเครื่องปั่นไฟฟ้า.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นคร ทิพยาวงศ์ . 2556. "การกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำมันผสมดีเซล-น้ำมันพืชดิบสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กที่ใช้เป็นเครื่องปั่นไฟฟ้า".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นคร ทิพยาวงศ์ . "การกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำมันผสมดีเซล-น้ำมันพืชดิบสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กที่ใช้เป็นเครื่องปั่นไฟฟ้า."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556. Print.
นคร ทิพยาวงศ์ . การกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำมันผสมดีเซล-น้ำมันพืชดิบสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กที่ใช้เป็นเครื่องปั่นไฟฟ้า. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2556.