ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบ และแนวทางการปรับปรุงสำหรับการนำใช้พันธุ์ข้าวปรับปรุงพันธุ์: กรณีศึกษาในหมู่บ้านโอนพินชัน เมืองสินไค มัณฑะเลย์ ประเทศพม่า

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบ และแนวทางการปรับปรุงสำหรับการนำใช้พันธุ์ข้าวปรับปรุงพันธุ์: กรณีศึกษาในหมู่บ้านโอนพินชัน เมืองสินไค มัณฑะเลย์ ประเทศพม่า
นักวิจัย : สุจินต์ สิมารักษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุจินต์ สิมารักษ์ . (). ข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบ และแนวทางการปรับปรุงสำหรับการนำใช้พันธุ์ข้าวปรับปรุงพันธุ์: กรณีศึกษาในหมู่บ้านโอนพินชัน เมืองสินไค มัณฑะเลย์ ประเทศพม่า.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุจินต์ สิมารักษ์ . . "ข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบ และแนวทางการปรับปรุงสำหรับการนำใช้พันธุ์ข้าวปรับปรุงพันธุ์: กรณีศึกษาในหมู่บ้านโอนพินชัน เมืองสินไค มัณฑะเลย์ ประเทศพม่า".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุจินต์ สิมารักษ์ . "ข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบ และแนวทางการปรับปรุงสำหรับการนำใช้พันธุ์ข้าวปรับปรุงพันธุ์: กรณีศึกษาในหมู่บ้านโอนพินชัน เมืองสินไค มัณฑะเลย์ ประเทศพม่า."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
สุจินต์ สิมารักษ์ . ข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบ และแนวทางการปรับปรุงสำหรับการนำใช้พันธุ์ข้าวปรับปรุงพันธุ์: กรณีศึกษาในหมู่บ้านโอนพินชัน เมืองสินไค มัณฑะเลย์ ประเทศพม่า. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .