ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถาบันท้องถิ่นและการเป็นเจ้าของพื้นที่ริมน้ำ ชุมชนหน็อก วาง อำเภอวานดอง จังหวัดกว่างนิงห์ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สถาบันท้องถิ่นและการเป็นเจ้าของพื้นที่ริมน้ำ ชุมชนหน็อก วาง อำเภอวานดอง จังหวัดกว่างนิงห์ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
นักวิจัย : สุจินต์ สิมารักษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุจินต์ สิมารักษ์ . (). สถาบันท้องถิ่นและการเป็นเจ้าของพื้นที่ริมน้ำ ชุมชนหน็อก วาง อำเภอวานดอง จังหวัดกว่างนิงห์ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุจินต์ สิมารักษ์ . . "สถาบันท้องถิ่นและการเป็นเจ้าของพื้นที่ริมน้ำ ชุมชนหน็อก วาง อำเภอวานดอง จังหวัดกว่างนิงห์ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุจินต์ สิมารักษ์ . "สถาบันท้องถิ่นและการเป็นเจ้าของพื้นที่ริมน้ำ ชุมชนหน็อก วาง อำเภอวานดอง จังหวัดกว่างนิงห์ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
สุจินต์ สิมารักษ์ . สถาบันท้องถิ่นและการเป็นเจ้าของพื้นที่ริมน้ำ ชุมชนหน็อก วาง อำเภอวานดอง จังหวัดกว่างนิงห์ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .