ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการผลิตพืชผักอินทรีย์ของเกษตรกรเพื่อการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านหนองแสงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการผลิตพืชผักอินทรีย์ของเกษตรกรเพื่อการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านหนองแสงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
นักวิจัย : สุจินต์ สิมารักษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุจินต์ สิมารักษ์ . (). ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการผลิตพืชผักอินทรีย์ของเกษตรกรเพื่อการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านหนองแสงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุจินต์ สิมารักษ์ . . "ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการผลิตพืชผักอินทรีย์ของเกษตรกรเพื่อการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านหนองแสงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุจินต์ สิมารักษ์ . "ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการผลิตพืชผักอินทรีย์ของเกษตรกรเพื่อการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านหนองแสงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
สุจินต์ สิมารักษ์ . ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการผลิตพืชผักอินทรีย์ของเกษตรกรเพื่อการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านหนองแสงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .