ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทำให้ปัจจัยที่สำคัญเหมาะที่สุดค่อการผลิตไฮโดรเจนจากชานอ้อย โดยกลุ่มจุลินทรีย์ไร้อากาศแบบผสมในมูลช้าง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทำให้ปัจจัยที่สำคัญเหมาะที่สุดค่อการผลิตไฮโดรเจนจากชานอ้อย โดยกลุ่มจุลินทรีย์ไร้อากาศแบบผสมในมูลช้าง
นักวิจัย : อลิศรา เรืองแสง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อลิศรา เรืองแสง . (). การทำให้ปัจจัยที่สำคัญเหมาะที่สุดค่อการผลิตไฮโดรเจนจากชานอ้อย โดยกลุ่มจุลินทรีย์ไร้อากาศแบบผสมในมูลช้าง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อลิศรา เรืองแสง . . "การทำให้ปัจจัยที่สำคัญเหมาะที่สุดค่อการผลิตไฮโดรเจนจากชานอ้อย โดยกลุ่มจุลินทรีย์ไร้อากาศแบบผสมในมูลช้าง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อลิศรา เรืองแสง . "การทำให้ปัจจัยที่สำคัญเหมาะที่สุดค่อการผลิตไฮโดรเจนจากชานอ้อย โดยกลุ่มจุลินทรีย์ไร้อากาศแบบผสมในมูลช้าง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
อลิศรา เรืองแสง . การทำให้ปัจจัยที่สำคัญเหมาะที่สุดค่อการผลิตไฮโดรเจนจากชานอ้อย โดยกลุ่มจุลินทรีย์ไร้อากาศแบบผสมในมูลช้าง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .