ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาเพื่อวางแผน พัฒนา และแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

หน่วยงาน วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาเพื่อวางแผน พัฒนา และแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
นักวิจัย : พัชนีย์ ธระเสนา , วิภาวี พิจิตบันดาล , เชื่อง ชาตอริยะกุล , สุปราณี ธรรมพิทักษ์ , อรรณพ โพธิสุข , ลือชัย วงษ์ทอง , กฤษฎา นันทเพ็ชร , เกรียงศักดิ์ แสงจันทร์ , อารยา ธนารักษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พัชนีย์ ธระเสนา , วิภาวี พิจิตบันดาล , เชื่อง ชาตอริยะกุล , สุปราณี ธรรมพิทักษ์ , อรรณพ โพธิสุข , ลือชัย วงษ์ทอง , กฤษฎา นันทเพ็ชร , เกรียงศักดิ์ แสงจันทร์ , อารยา ธนารักษ์ . (2555). โครงการศึกษาเพื่อวางแผน พัฒนา และแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้.
    ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.
พัชนีย์ ธระเสนา , วิภาวี พิจิตบันดาล , เชื่อง ชาตอริยะกุล , สุปราณี ธรรมพิทักษ์ , อรรณพ โพธิสุข , ลือชัย วงษ์ทอง , กฤษฎา นันทเพ็ชร , เกรียงศักดิ์ แสงจันทร์ , อารยา ธนารักษ์ . 2555. "โครงการศึกษาเพื่อวางแผน พัฒนา และแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้".
    ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.
พัชนีย์ ธระเสนา , วิภาวี พิจิตบันดาล , เชื่อง ชาตอริยะกุล , สุปราณี ธรรมพิทักษ์ , อรรณพ โพธิสุข , ลือชัย วงษ์ทอง , กฤษฎา นันทเพ็ชร , เกรียงศักดิ์ แสงจันทร์ , อารยา ธนารักษ์ . "โครงการศึกษาเพื่อวางแผน พัฒนา และแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้."
    ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555. Print.
พัชนีย์ ธระเสนา , วิภาวี พิจิตบันดาล , เชื่อง ชาตอริยะกุล , สุปราณี ธรรมพิทักษ์ , อรรณพ โพธิสุข , ลือชัย วงษ์ทอง , กฤษฎา นันทเพ็ชร , เกรียงศักดิ์ แสงจันทร์ , อารยา ธนารักษ์ . โครงการศึกษาเพื่อวางแผน พัฒนา และแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้. ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา; 2555.