ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พื้นที่ 4 ภาค

หน่วยงาน วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พื้นที่ 4 ภาค
นักวิจัย : ดำรงค์ วัฒนา , พัชนีย์ ธระเสนา , เชื่อง ชาตอริยะกุล , วิภาวี พิจิตบันดาล , สุปราณี ธรรมพิทักษ์ , เกรียงศักดิ์ แสงจันทร์ , ปทิตตา สินพิชัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดำรงค์ วัฒนา , พัชนีย์ ธระเสนา , เชื่อง ชาตอริยะกุล , วิภาวี พิจิตบันดาล , สุปราณี ธรรมพิทักษ์ , เกรียงศักดิ์ แสงจันทร์ , ปทิตตา สินพิชัย . (2555). โครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พื้นที่ 4 ภาค.
    ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.
ดำรงค์ วัฒนา , พัชนีย์ ธระเสนา , เชื่อง ชาตอริยะกุล , วิภาวี พิจิตบันดาล , สุปราณี ธรรมพิทักษ์ , เกรียงศักดิ์ แสงจันทร์ , ปทิตตา สินพิชัย . 2555. "โครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พื้นที่ 4 ภาค".
    ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.
ดำรงค์ วัฒนา , พัชนีย์ ธระเสนา , เชื่อง ชาตอริยะกุล , วิภาวี พิจิตบันดาล , สุปราณี ธรรมพิทักษ์ , เกรียงศักดิ์ แสงจันทร์ , ปทิตตา สินพิชัย . "โครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พื้นที่ 4 ภาค."
    ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555. Print.
ดำรงค์ วัฒนา , พัชนีย์ ธระเสนา , เชื่อง ชาตอริยะกุล , วิภาวี พิจิตบันดาล , สุปราณี ธรรมพิทักษ์ , เกรียงศักดิ์ แสงจันทร์ , ปทิตตา สินพิชัย . โครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พื้นที่ 4 ภาค. ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา; 2555.