ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการจัดทำแผนงานการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

หน่วยงาน วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการจัดทำแผนงานการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
นักวิจัย : พัชนีย์ ธระเสนา , วิภาวี พิจิตบันดาล , ราชา มหากันธา , สุปราณี ธรรมพิทักษ์ , อุษณากร ทาวะรมย์ , เกรียงศักดิ์ แสงจันทร์ , ประไพศรี จันทร์ทรง
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พัชนีย์ ธระเสนา , วิภาวี พิจิตบันดาล , ราชา มหากันธา , สุปราณี ธรรมพิทักษ์ , อุษณากร ทาวะรมย์ , เกรียงศักดิ์ แสงจันทร์ , ประไพศรี จันทร์ทรง . (2554). โครงการจัดทำแผนงานการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.
    ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.
พัชนีย์ ธระเสนา , วิภาวี พิจิตบันดาล , ราชา มหากันธา , สุปราณี ธรรมพิทักษ์ , อุษณากร ทาวะรมย์ , เกรียงศักดิ์ แสงจันทร์ , ประไพศรี จันทร์ทรง . 2554. "โครงการจัดทำแผนงานการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ".
    ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.
พัชนีย์ ธระเสนา , วิภาวี พิจิตบันดาล , ราชา มหากันธา , สุปราณี ธรรมพิทักษ์ , อุษณากร ทาวะรมย์ , เกรียงศักดิ์ แสงจันทร์ , ประไพศรี จันทร์ทรง . "โครงการจัดทำแผนงานการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ."
    ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554. Print.
พัชนีย์ ธระเสนา , วิภาวี พิจิตบันดาล , ราชา มหากันธา , สุปราณี ธรรมพิทักษ์ , อุษณากร ทาวะรมย์ , เกรียงศักดิ์ แสงจันทร์ , ประไพศรี จันทร์ทรง . โครงการจัดทำแผนงานการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา; 2554.