ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการชุมชนสัมพันธ์ ชุมชนบริเวณรอบนอกมาบตาพุด โครงการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียง

หน่วยงาน วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการชุมชนสัมพันธ์ ชุมชนบริเวณรอบนอกมาบตาพุด โครงการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียง
นักวิจัย : พัชนีย์ ธระเสนา , ศิรินทร ภู่จินดา , ปทิตตา สินพิชัย , ประสิทธิ์ สุขทวีทรัพย์ , สิริวรรณ แสงอุไร , อินทิรา ไมตรี , สมคิด วิบูลย์ปิ่น
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พัชนีย์ ธระเสนา , ศิรินทร ภู่จินดา , ปทิตตา สินพิชัย , ประสิทธิ์ สุขทวีทรัพย์ , สิริวรรณ แสงอุไร , อินทิรา ไมตรี , สมคิด วิบูลย์ปิ่น . (2554). โครงการชุมชนสัมพันธ์ ชุมชนบริเวณรอบนอกมาบตาพุด โครงการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียง.
    ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.
พัชนีย์ ธระเสนา , ศิรินทร ภู่จินดา , ปทิตตา สินพิชัย , ประสิทธิ์ สุขทวีทรัพย์ , สิริวรรณ แสงอุไร , อินทิรา ไมตรี , สมคิด วิบูลย์ปิ่น . 2554. "โครงการชุมชนสัมพันธ์ ชุมชนบริเวณรอบนอกมาบตาพุด โครงการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียง".
    ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.
พัชนีย์ ธระเสนา , ศิรินทร ภู่จินดา , ปทิตตา สินพิชัย , ประสิทธิ์ สุขทวีทรัพย์ , สิริวรรณ แสงอุไร , อินทิรา ไมตรี , สมคิด วิบูลย์ปิ่น . "โครงการชุมชนสัมพันธ์ ชุมชนบริเวณรอบนอกมาบตาพุด โครงการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียง."
    ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554. Print.
พัชนีย์ ธระเสนา , ศิรินทร ภู่จินดา , ปทิตตา สินพิชัย , ประสิทธิ์ สุขทวีทรัพย์ , สิริวรรณ แสงอุไร , อินทิรา ไมตรี , สมคิด วิบูลย์ปิ่น . โครงการชุมชนสัมพันธ์ ชุมชนบริเวณรอบนอกมาบตาพุด โครงการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียง. ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา; 2554.