ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการปรับปรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หน่วยงาน วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการปรับปรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
นักวิจัย : พัชนีย์ ธระเสนา
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พัชนีย์ ธระเสนา . (2554). โครงการปรับปรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.
    ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.
พัชนีย์ ธระเสนา . 2554. "โครงการปรับปรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ".
    ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.
พัชนีย์ ธระเสนา . "โครงการปรับปรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ."
    ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554. Print.
พัชนีย์ ธระเสนา . โครงการปรับปรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา; 2554.