ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงาน วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี
นักวิจัย : พัชนีย์ ธระเสนา
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พัชนีย์ ธระเสนา . (2554). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี.
    ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.
พัชนีย์ ธระเสนา . 2554. "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี".
    ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.
พัชนีย์ ธระเสนา . "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี."
    ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554. Print.
พัชนีย์ ธระเสนา . โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี. ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา; 2554.