ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

หน่วยงาน วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
นักวิจัย : ศรุติ สกุลรัตน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศรุติ สกุลรัตน์ . (2554). การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.
    ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.
ศรุติ สกุลรัตน์ . 2554. "การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน".
    ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.
ศรุติ สกุลรัตน์ . "การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน."
    ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554. Print.
ศรุติ สกุลรัตน์ . การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา; 2554.