ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ให้และผู้รับบริการต่อคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

หน่วยงาน วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ให้และผู้รับบริการต่อคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
นักวิจัย : ปริญญา จรูญโรจน์ , พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต , ภควัต สมิธธิ์ , ชิตพล ชัยมะดัน
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปริญญา จรูญโรจน์ , พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต , ภควัต สมิธธิ์ , ชิตพล ชัยมะดัน . (2553). โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ให้และผู้รับบริการต่อคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว.
    ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.
ปริญญา จรูญโรจน์ , พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต , ภควัต สมิธธิ์ , ชิตพล ชัยมะดัน . 2553. "โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ให้และผู้รับบริการต่อคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว".
    ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.
ปริญญา จรูญโรจน์ , พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต , ภควัต สมิธธิ์ , ชิตพล ชัยมะดัน . "โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ให้และผู้รับบริการต่อคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว."
    ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553. Print.
ปริญญา จรูญโรจน์ , พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต , ภควัต สมิธธิ์ , ชิตพล ชัยมะดัน . โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ให้และผู้รับบริการต่อคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว. ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา; 2553.